Informacije o proizvodima

Horizontalni
Vertikalni
Držaci žice & cepovi
Oplatni distanceri
Preduzece specijalizovano za proizvodnju plasticnih proizvoda za gradevinarstvo

D Ž I N I C

Specijalizovani proizvodi za gradjevinarstvo

                  Svaki ugradeni distancer ( dio) ima dovoljnu cvrstocu i krutost da zadrži oblik tokom betoniranja. Ne sadrži tvari koje mogu štetno djelovati na njih, beton ili armaturu.Višegodišnja iskustva gradevinske industrije u radu sa betonima dovela su do apsolutno potvrdenih cinjenica o uzrocima koji su odgovorni za prerano starenje betona. Kao najcešci uzrok navodi se oštecenje zaštitnog sloja, usljed cega dolazi do oksidiranja armature u betonu i gubljenja projektovanih neophodnih karakteristika cvrstoce i savijanja. Najefikasniji nacin da zaštitni sloj zadrži projektovanu dimenziju jeste postavljanje distancera. Distanceri za beton se koriste pri izvodenju svih armirackih radova, kako u industrijskoj, tako i u individualnoj gradnji.

Naši distanceri su uskladeni oblikom i kvalitetom materijala, cime je omoguceno da: