Katalog
Letak
P r e u z e t i
Horizontalni distancer ‘’štipaljka’’-stavlja se na tacku sastava armaturne mreže.Stavljanje distancera je lako cestu primjenu ima u prefrabrikaciji betonskih elemenata
Trakasti distancer proizvodi se u dužni od 2 m. Koristi se za armiranje većih površina ploča horizontalne zone te za držanje težih armatura. Ima dobru stabilnost te odlična svojstva u toku armiranja.
Kvadratni distancer distancer namijenjen težim armaturnim mrežama sa jednom ili dvije zone. Veličina je 194 x 88 mm sa nožicama koje ostvaruju minimalan kontakt sa oplatom. Otvori na distanceru omogućavaju ravnomjeran protok betona.
Okrugli distancer od kvalitetnog materijala omogucava vertikalno odstojanje armature od oplate zida. Široka površina stopala –
jezika povecava nosivost i sprjecava izvrtanje.
Linijar distancer primjenjuje se za vertikalne zone i osigurava razmak izmedu mreža armature od oplate te razmak izmedu mreža. Preko 50% uštede za razliku od ranijih metoda te nije potrebno vezivanje sa žicom.
Rozeta sa konusom se koristi na krajevima cijevi i može se lako odvojiti nakon uklanjanja oplate. Koristi se kao dodatak cijevi distancera kako bi se povecala površina nalijeganja na zid oplate.
Cijev distancera isporucuje se u velicini od 2m.Mogu se lako rezati na potrebne velicine na licu mjesta. Koristi se kao zaštita navojnih šipki olakšavajuci njihovo uklanjanje i djelujuci kao distanceri oplate. Na kraju cijevi se stavlja
rozetna koja se nakon otklanjanja oplate može skinuti.
Plasticni cep ima svrhu zatvranja otvora u oplatnim plocama. Osnovna funkcija je da sprijeci prosipanje betona. U ponudi su dvije
vrste PVC cepa – rebrasti i konusni. Rebrasti se koristi i kao vodnonepropusni cep.
Prstenasti distancer sa ojačanjima koristi se za držanje velikih površina dna armatura (veca površina nalijeganja
armaturne mreže). Prsten je velicine 200 mm.
Preduzece specijalizovano za proizvodnju plasticnih proizvoda za gradevinarstvo

D Ž I N I C

Specijalizovani proizvodi za gradjevinarstvo