Profil preduzeca

Preduzece Džinic
Preduzece specijalizovano za proizvodnju plasticnih proizvoda za gradevinarstvo

D Ž I N I C

Specijalizovani proizvodi za gradjevinarstvo

             Zahvaljujuci poduzetnickom duhu i ulaganju u plasticarsku industriju po kojoj je gracanicki kraj tradicionalno prepoznatljiv, 2002. godine osnovana je samostalna zanatska radnja “Džinic”. Profesionalne usluge i želja da izgradimo dugorocan poslovni odnos sa našim kupcima omogucili su nam da postanemo jedan od najpouzdanijih proizvodaca specijalizovanih proizvoda za gradevinarstvo.

Naši proizvodi su ugradeni u više stotina objekata razlicite namjene, kao što su, stambene zgrade i kuce, proizvodni pogoni, industrijski, poslovni, trgovinski objekti, hale i saloni.

Kontinuirano ulaganje u kvalitet naših proizvoda sigurna je garancija gradnje savremenih i modernih objekata.Posjedujemo sve potrebne ateste sa Gradevinskog fakulteta u Tuzli.

Investitorima i izvodacima radova nudimo više vrsta distancera razlicite namjene i dimenzija.

Za više informacija pozivamo vas da nas posjetite ili kontaktirate!