Hadžikadjina 19
Gracanica
75320
Bosna i Hercegovina
tel/fax :+387 35 70 60 80
mob: +387 61 16 41 86
mob: +387 61 27 89 47
info.office@dzinic.com.ba
prodaja@dzinic.com.ba
info_office@bih.net.ba

Adresa :

Telefoni :

E-mail :

K o n t a k t :
Preduzece specijalizovano za proizvodnju plasticnih proizvoda za gradevinarstvo

D Ž I N I C

Specijalizovani proizvodi za gradjevinarstvo